Selvnivellerende Spartelmasse

Selvnivellerende Spartelmasse

Marlon Flydespartel H25 Selvnivellerende Spartelmasse

Marlon Flydespartel H25 Selvnivellerende Spartelmasse

Marlon H25 Flydespartelmasse

Marlon Flydespartel H25 er en fabriksfremstillet og selvnivellerende tørmørtel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret, finkornet kvartssand.

Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Fordele: • Kan udlægges i lagtykkelse op til 30 mm •

Pumpbar og selvnivellerende •

Volumenstabil, udlægning af store, fugefrie arealer •

Hurtigthærdnende, tillader gangtrafik efter 1-3 timer •

Kun tilsætning af vand ca. 4,5 – 5 liter pr. sæk.

25 kg. pr sæk.

Antal sække pr. palle 48 stk.

Pris pr. sæk 239 kr.

Palle pris pr. sæk 199 kr.

Leverings Pris 500 Kr.

Marlon H30 Flydespartel

Marlon H30 Flydespartel

Marlon H30 Flydespartelmasse

Marlon Flydespartel H30 en særligt hård flydemørtel, som anvendes til opretning af betongulve i værksteder og produktionslokaler, med større mekanisk belastning.

Kan også anvendes til udførelse af design-gulve hvor man ønsker “det rå beton-look”.

Underlaget skal være bæredygtigt, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv og anden forurening, der kan hindre god vedhæftning til underlaget.

Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Fordele: • Kan udlægges i lagtykkelse op til 30 mm •

Pumpbar og selvnivellerende •

Volumenstabil, udlægning af store, fugefrie arealer •

Hurtigthærdnende, tillader gangtrafik efter 1-3 timer •

Kun tilsætning af vand ca. 4,5 – 5 liter pr. sæk.

25 Kg. pr. sæk.

 Pris pr. sæk 269 kr.

 Palle pris pr. sæk 219 kr.

Leverings Pris 500 Kr.

UZIN NC 160 Selvnivellerende Spartelmasse 25 Kg.

UZIN NC 160 Selvnivellerende Spartelmasse 25 Kg.

Uzin NC 160 Flydespartelmasse

Høj kvalitet god økonomi

Gulvspartelmassen til planspartling af de fleste typer undergulve, inden montering af gulvbelægning. NC 160 er plastforstærket og hærder hydraulisk. Flyder godt, hærder / tørrer indenfor ca. 20 timer og er belastbar efter ca. 2 timer. Til bolig-, kontor- og erhvervsbyggeri.

Anvendelsesområde:

  • Til spartling og opretning før montering af alle typer gulvbelægning
  • På nye og gamle undergulve, som beton, cementpudslag og lignende
  • Kan spartles op til 20 mm i lagtykkelse.
  • Spændingsfattig
  • Den Blå Engel – Klassefiseret.

Anvendelsesområder:

Til opretning og planspartling af undergulve før lægning / limning af gulvbelægninger.

Egnet til /på:

Etablering af belægningsklare underlag for indendørs gulvbelægninger af enhver slags, f. eks. tekstilbelægninger, linoleum, vinyl i baner og fliser og gummibelægninger.

Underlag som beton, cementbaserede pudslag, anhydrit, støbeasfalt og lignende. 3 på fastliggende gulv-spånplader, -gipsgulve og -krydsfiner.

Fastsiddende limrester, terrazzo, keramik, natursten.

Læs mere her:

http://www.uzin.dk/produkter/produktsoegning/details/uzin-nc-160-ny-11136/

 Pris pr. sæk 299 kr.

Palle pris pr. sæk 269 kr.

Leverings Pris 500 Kr.

Hvor langt kører vi:

Vi opretter gulve i store dele af Jylland fx.:

Vi kører til Horsens, Stensballe, Torsted, Vejle, Bredballe, Juelsminde, Hornsyld, Hedensted, Tørring, Løsning, Rask Mølle, Silkeborg, Odder, Ølsted, Daugård, Uldum, Lindved, Barrit, Bjerre, Stouby, Hatting, Lund, Børkop, Jelling, Skibet, Egtved,

Produktbeskrivelse:

Marlon Flydespartel H25 er en fabriksfremstillet og selvnivellerende tørmørtel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret, finkornet kvartssand. Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding. Fordele: • Kan udlægges i lagtykkelse op til 30 mm • Pumpbar og selvnivellerende • Volumenstabil, udlægning af store, fugefrie arealer • Hurtigthærdnende, tillader gangtrafik efter 1-3 timer • Kun tilsætning af vand Anvendelsesområder: Marlon Flydespartel H25 er en allround selvnivellerende flydespartel beregnet til f.eks. opretning og spartling af betongulve, som underlag for tæpper, linoleum, vinyl, trægulve og fliser i boliger, kontorer, institutioner eller andre let belastede erhvervslokaler. Marlon Flydespartel H25 må ikke anvendes udendørs og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran. Marlon Flydespartel H25 er belægningsklar til fliser og klinker, (uden membran) afhængig af lagtykkelse, efter ca. 1-5 døgn, ved optimale klimaforhold max. RF. 70% og +20o C. Til tætte belægninger, som linoleum, vinyl, membraner og til fugefri belægning, ca. 1 til 2 døgn pr. mm lagtykkelse, ved optimale klimaforhold. (ved trægulve følg altid leverandørens anvisninger). Hvis lagtykkelsen overstiger 5 mm eller i tvivlstilfælde, skal restfugt i materialet kontrolleres ved egnet målemetode. Forarbejde: Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget, som bør have en trækstyrke på min. 1 MPa i overfladen. Den rengjorte overflade primes 1-2 gange med Marlon Primer FL indtil overfladen er mættet, før arbejdet påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer (se separat datablad for Marlon Primer FL). Blanding: Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propel-mixer. Marlon anbefaler, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/ blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes grundigt, indtil Flydespartel H25 der opnås en klumpefri og letflydende masse. Ved større arbejdsopgaver kan der med fordel anvendes en blandingspumpe. Udlægning: Flydespartlen hældes, eller pumpes ud gennem slange på gulvfladen. Man starter hvor tykkeste lag skal lægges. Lagtykkelsen er typisk mellem 2 og 30 mm, som kan udlægges i én arbejdsgang. Med fordel kan flydespartlen fordeles med svuppestang, pigrulle, afstandsspartel eller andet egnet materiel/ redskab. Under normale forhold, ved ca. +20o C kan flydespartlen kan betrædes efter ca. 1-2 timers afbinding og klarer tungere trafik, efter ca. 1-3 døgn. Åbningstiden er ca. 10-15 min. Efterbehandling: Nyudlagt flydespartel skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Begrænsninger: Må ikke anvendes udendørs. Tåler ikke frost under udstøbning og i hærde- og afbindingstiden. Byggepladsforhold, som nedkølede omgivelser i konstruktionen og/eller nedkølede produkter, vil nedsætte flydeevnen, samt produktets hærde- og tørreegenskaber. Modsat, kan høje temperaturer ligeledes påvirke produktets egenskaber, ved at forkorte bearbejdningstiden og give for hurtig udtørring. Rengøring: Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flydespartel kan kun fjernes mekanisk. Kontrol: Marlon Flydespartel H25 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen